• GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
 • GelukkigHuren - Verhuurmakelaar - Utrecht
Zoeken

Aanmeldformulier

Begindatum in dd/mm/yyyy
 

Hierbij schrijf ik mij in bij GelukkigHuren als woningzoekende. Door mij in te schrijven als woningzoekende geef ik GelukkigHuren opdracht mij behulpzaam te zijn bij het zoeken naar woonruimte op basis van mijn woonwensen (zoekfase) en, zodra geschikte woonruimte is gevonden, te bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst (bemiddelingsfase), waarbij GelukkigHuren zowel tijdens de zoekfase als tijdens de bemiddelingsfase uitsluitend mijn belangen zal behartigen, een en ander met inachtneming van het volgende.

Deze inschrijving is kosteloos. GelukkigHuren zal mij vanaf nu per e-mail regelmatig op de hoogte houden van het nieuwe woningaanbod dat GelukkigHuren in de markt vindt. GelukkigHuren zal tijdens de zoekfase de huurwoningmarkt doorzoeken op voor mij (mogelijk) geschikt woningaanbod en mij begeleiden bij bezichtigingen daarvan. Ik heb recht op een onbeperkt aantal bezichtigingen.

Ik heb kennisgenomen van het volgende:

 • GelukkigHuren presenteert woningen op haar website (en webportals, zoals die van Pararius) waarvoor zij van de verhuurder een zoek- en bemiddelingsopdracht heeft. GelukkigHuren behartigt in dat geval uitsluitend de belangen van de verhuurder en niet die van de woningzoekende (ondergetekende dus). GelukkigHuren zal in dat geval niet mijn belangen zal behartigen maar ook geen courtage bij mij in rekening brengen indien een huurovereenkomst tot stand komt voor de betreffende woning. GelukkigHuren zal mij, als ik dat wil, in contact brengen met een andere makelaar die wel uitsluitend mijn belangen kan behartigen rond de totstandkoming van de huurovereenkomst.
 • GelukkigHuren presenteert daarnaast ook woningen op haar website (en webportals, zoals die van Pararius) waarvoor zij van de verhuurder géén zoek/bemiddelingsopdracht heeft. GelukkigHuren behartigt in dat geval niet de belangen van de verhuurder en brengt aan de verhuurder geen vergoeding in rekening. GelukkigHuren behartigt in dat geval uitsluitend mijn belangen en zal uitsluitend bij mij courtage in rekening brengen, maar alleen als een huurovereenkomst tot stand komt.
 • GelukkigHuren vermeldt bij elke door haar te presenteren huurwoning duidelijk of de verhuurder haar opdrachtgever is en ondergetekende dus geen courtage verschuldigd is dan wel of ondergetekende opdrachtgever is en dan dus wel courtage verschuldigd is zodra een huurovereenkomst tot stand komt.
 • Zodra ik mijn keuze heb bepaald voor een bepaalde woonruimte zal GelukkigHuren dit schriftelijk vastleggen in een door mij te ondertekenen intentieverklaring. Daarna zal GelukkigHuren beginnen met haar bemiddelingswerkzaamheden namens mij.
 • GelukkigHuren werkt op basis van no cure no pay. Dat betekent dat GelukkigHuren, ongeacht de omvang van haar inspanningen en ongeacht of de nadruk ligt op werkzaamheden tijdens de zoekfase dan wel op werkzaamheden tijdens de bemiddelingsfase, een vaste vooraf afgesproken vergoeding in rekening brengt aan haar opdrachtgever zodra een huurovereenkomst tot stand is gekomen. Deze courtage is gelijk aan een maand brutohuur volgens de tot stand te brengen huurovereenkomst, te vermeerderen met 21% BTW, en is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum.
Ik ga heb kennisgenomen van en ga akkoord met het bovenstaande en met de Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van GelukkigHuren
 
 
Nieuwsitems
Registratie
Klik hier om je gratis in te schrijven...